Liên Lạc

Hãy nói chuyện với đại diện trực tuyến của chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua các kênh hỗ trợ sẵn trên trang web của chúng tôi.

Hãy kiên nhẫn chờ phản hồi. (Hỗ trợ 24/7!)
Điện thoại liên lạc: 096 325 9378

Liên Hệ

Sachica Trên Google Map

Địa Chỉ Công Ty

Làng Vân – Thị Trấn Laly – Chư Pảh – Tỉnh Gia Lai

Điện Thoại Bán Lẻ: +84 963259378

Điện Thoại Bán Sỉ: +84 963259378

E-mail: sauriengchincayyaly@gmail.com

Website: https://sachica.com.vn