SACHICA CÔNG BỐ SẢN PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập – Tự do – Hạnhphúc
————-

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số:01 / Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tú Nhung /2019 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tú Nhung

Địa chỉ: Làng Vân-Thị trấn Ialy-Huyện Chưpăh-Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0963259378                    Fax: …………………………………………

Email: tunhung1978@gmail.com  

Mã số doanh nghiệp: 39E8002501

Số Giấy chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt : VietGAP-TT-13-10-64-0005.

Ngày Cấp: 24 tháng 7 năm 2018

Nơi cấp: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản-Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3. 

II. Thông tin về sản phẩm

1.Tên sản phẩm: Sầu riêng đông lạnh SACHICA.

2. Thành phần: Múi sầu riêng đông lạnh.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:   18 tháng kể từ ngày đóng gói.

Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

– Trọng lượng: Từ 300 gram; 400 gram; 500 gram.

– Chất liệu bao bì: Khay nhựa-túi nilon-hộp giấy.

III.Mẫu nhãn sảnphẩm:

Có bao bì và tem đính kèm.

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tú Nhung, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số: QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm;

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: QCVN 8-3:2011/BYT Quy chuẩn Quốc gia đối với ô nhiễm vi sinhvật trong thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

  Ialy, ngày 21 tháng 01 năm 2019
                  ĐẠI DIỆN

      Nguyễn Thị Tú Nhung ( Đã ký)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.